Mensenrechten voor rechten
en Fairtrade in optreed

Nieuwe puzzels!

Wereldburger-
schap in het schap

Het weer
Het vriest en de NS rijd daarom niet
woensdag 17 januari 2018 | Wereldburgerschap

Eindopdracht Wereldburgerschap

Voor ons eindproduct hebben wij een krant gemaakt

Door: Mark, Wendy, Chloe
door: Chloe
DEN BOSCH - Wereldburgerschap is een ander woord voor Kosmopolitisme. Kosmopolitisme gaat ervan uit dat culturen aan verandering onderhevig zijn en elkaar beinvloeden
Kosmopolitisme gaat uit van de idee dat iedereen vrij is in zijn of haar keuze in cultuur. Vanaf de geboorte zou iedereen vrij moeten zijn om zijn eigen keuze te maken op het gebied van cultuur of om zelf een cultuur te creeren, zonder enige belemmering. De rechten van het individu worden hierbij belangrijker geacht dan de rechten of wetten van de cultuur. Er bestaat zo geen rechtvaardiging om tegen de rechten of de wil van het individu in te gaan met als excuus de cultuur of de culturele waarden en normen.
In de sociologie wordt de kosmopoliet volgens het lifestyleonderzoek getypeerd als een open en kritische wereldburger met hoge status en een (post)modern waardenpatroon dat uitgaat van ontplooien, maatschappelijk succes, materialisme en genieten. 10% van de bevolking is volgens die leefstijlanalyse kosmopoliet, bestaat uit evenveel mannen als vrouwen, merendeels in de jongere leeftijdsgroep en de hogere inkomensgroep.
Wereldburger kan ook een soort erenaam zijn,
bijvoorbeeld: 'Johan Cruijff is een echte wereldburger'. Dan gaat het om iemand die veel gereisd heeft, gewerkt heeft in meerdere landen. Bij Johan Cruijff en andere beroemdheden gaat het nog verder: zijn naam is over de grenzen bekend. De term wereldburger wordt in toenemende mate gebruikt voor mensen die zich vanuit een particulier initiatief bezighouden met ontwikkelingssamenwerking. Het staat voor een geengageerde en actieve opstelling tegenover mondiale vraagstukken inzake de verdeling van bezit en macht.
om je eigen tekst in te voeren. Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.

Kop artikel linker kant

door Wendy
ROTTERDAM - De mensenrechten zijn de rechten die mensen hebben. Ze zijn vastgesteld door de Verenigde Naties. Ieder mens heeft in principe altijd dezelfde rechten. Recht op:

Onderdak
Onderwijs
Voedsel
Eerlijke & gelijke behandeling
De mensenrechten zijn vastgelegd in de "Universele Verklaring van de Rechten van de Mens". Je hebt ook speciale rechten voor kinderen, die feitelijk ook op hetzelfde neerkomen.
Millennuimdoelen
AMSTERDAM - De millenniumdoelstellingen zijn verdeeld in acht concrete doelen, die in 2015 moesten worden gehaald. Per doel zijn prestatie indicatoren vastgesteld, die apart te meten zijn. De voortgang wordt gemeten ten opzichte van de situatie in 1990.
De Millenniumdoelen zijn begin deze eeuw opgesteld door de Verenigde Naties met als doel armoede definitief uit te bannen. Tot het jaar 2000 waren er nog geen internationale, gegevens voor armoedebestrijding. Het nieuwe millennium werd als ideale aanleiding gezien om armoedebestrijding een nieuwe kans te geven.
Om de doelen meetbaar te maken zijn er 21 targets, die worden gebruikt om te controleren of de doelen gehaald zijn. Hieronder alle acht op een rij:
Het uitbannen van extreme honger en armoede.
Het bereiken van universeel basisonderwijs.
Het bevorderen van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen; het versterken van de positie van vrouwen.
Het verminderen van kindersterfte.
Het verbeteren van de gezondheid van moeders.
Het bestrijden van hiv/aids, malaria en andere ziekten.
De bescherming van een duurzaam leefmilieu.
Het creeren van wereldwijde ontwikkelingssamenwerking.

Kruiswoordpuzzel

door Mark
Deze week een super mega toffe kruiswoordpuzzel over Manus en wereldburgerschap!

Fairtrade

door Wendy
BRUSSEL - Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te krijgen in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. In Nederland is Stichting Max Havelaar eigenaar van het Fairtrade keurmerk, ook bekend als het Max Havelaar keurmerk.
In Azie, Afrika en Zuid- Amerika verkeren veel kleine boeren continu in onzekerheid over hun inkomen. Daarnaast zijn ze overgeleverd aan de sterke wereldmarktprijs, waardoor de opbrengst van de oogst vaak te laag is om het hele gezin te kunnen onderhouden. Zonder een betrouwbaar inkomen kunnen ze niet investeren in hun onderneming, de toekomst van hun kinderen en in de gemeenschap. Hierdoor blijft de armoede in stand. Fairtrade doorbreekt deze cirkel door standaarden te zetten die boeren de mogelijkheid bieden om zichzelf te ontwikkelen.