Je eigen krant maken!2/3

Druk je krant af en deel hem uit!


3

Stuur je krant door naar anderen


4/5

Het weer
Zon en wolken
Temp: 22 C°
Wind: N3
donderdag 16 november 2017 | Zelfkrantmaken.nl , je eigen krant maken, sinds 2008 | Gratis editie voor geheel Nederland

de godsdienst krant

dit is onze krant over bekende gods diensten.
en die ook heel groot zijn.
en we vertelen een beetje die belangrijk zijn.
van Tim Luca en Thijs
door Mijn Naam
Christendom
Het christendom is ontstaan in de Joodse geloofsgemeenschap, bij de Jordaan, als een verzetsbeweging tegen de vaste waarden die de Joodse wetten verplichten. Een andere reden zou de bezetting door de Romeinen kunnen geweest zijn. Het was volgens hen de tijd dat de komst van de Messias aan zou komen. Jezus maakte deel uit van die groep andersdenkenden. Hij was een groot voorbeeld voor iedereen.
Na zijn dood gingen de volgelingen van hem door met het verspreiden van zijn leer en kennis, zo ontstond het christendom en de roep om de komst van de Messias aan de orde was.
Vasten.
De vastentijd duurt 40 dagen. In die tijd bereiden christenen zich voor op het paasfeest. Aswoensdag is de eerste dag van de vastentijd. als je op die dag naar de kerk toe gaat, krijg je vast en zeker een kruisje van as op je voorhoofd. Zo laten ze zien dat je spijt hebt van hun zonden en laat hen herinneren aan de dood. Normaal gezien mag je geen vlees of vet eten tijdens
de vastentijd, maar niet alle mensen doen dat. Andere christenen drinken dan weer geen wijn en eten geen zoete dingen. Zo kunnen ze beter begrijpen hoe Jezus heeft geleefd.
Pasen.
Bij Pasen herdenken de christenen de verrijzenis van Jezus uit zijn graf, op de derde dag na zijn kruisiging. Dan gaan veel mensen naar de Kerk en schenken mensen elkaar vaak narcissen, dit zijn echte paasbloemen. Deze paasbloemen kunnen een witte kleur hebben. Deze witte kleur staat voor onschuld, omdat Jezus ook onschuldig aan het kruis gestorven is.
Kerstmis.
Kerstmis is het tweede grote feest van de christenen. Dan vieren we de geboorte van Jezus. Het begint 4 zondagen voor eerste kerstdag met advent.
Alle kerken, behalve orthodoxe vieren kerstmis op 25 december. De meeste orthodoxen vieren Kerstmis op 7 januari. Kerstmis wordt gezien als de belofte van het nieuwe leven dat Jezus ons brengt. Christenen in de hele wereld gaan laat op kerstavond, de dag voor kerstmis, naar de kerk. Ze houden een nachtdienst, zingen liederen en zijn dankbaar voor de geboorte van Jezus. In de kerk is vaak een kerststal te zien.
Hoe het Christendom in Nederland terecht is gekomen
Veel mensen uit andere landen waren al Christenen. Doordat veel mensen in Nederland kwamen wonen (dit kan zijn door verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat ze moesten vluchten voor hun geloof, omdat die in hun eigen land niet werd geaccepteerd, of voor hun werk), volgde het geloof ook. Steeds meer mensen in Nederland werden ook Christen, en zo is het ook één van de grootste godsdiensten in Nederland. Beide geloven zijn eigenlijk op dezelfde manier in Nederland gekomen.
En er zijn ook verschillende soorten in het Christendom, je hebt bijvoorbeeld mensen die hervormd zijn, of gereformeerd, en katholiek, rooms-katholiek enz.
Je hebt in Nederland ook veel Christelijke scholen, waar dit geloof word aangehouden.

islam

door Mijn Naam
De Islam is één van de vijf wereldgodsdiensten. Hij is niet genoemd naar één bepaalde persoon, zoals bij het Christendom. Dat genoemd is naar Jezus Christus. Of het Boedhisme, dat genoemd is naar Buddha.
Islam betekent onderwerping of overgave aan de wil van de enige echte God : Allah. Iemand die deze godsdienst beoefent, wordt Moslim genoemd. Dit betekent. gehoorzaam aan God? en ook. vredelievend.
Zoals wij Jezus kennen, zo kennen zij de profeet Mohammed als verkondiger van het geloof.
Het begin van de Islam loopt gelijk met het begin van het Christendom. Beiden kennen Noach, Mozes, Abraham, Jezus en natuurlijk Mohammed. Mohammed kreeg een boodschap van God : ?Er is geen andere God dan Allah en Mohammed is zijn profeet.
De leer die Mohammed kreeg is dezelfde als die van de profeten van het Oude Testament. Mohammed voerde verschillende Heilige Oorlogen tegen de vijanden van Allah.

Na het Christendom is de Islam de meest verspreide godsdienst ter wereld. Er zijn ongeveer 900 miljoen moslims op de wereld.
vijf grote geloven
FEESTEN.
Het eerste en belangrijkste feest is het OFFERFEEST. Bij dat feest herdenken de moslims dat Abraham bereid was om zijn enige zoon aan God of Allah te offeren. God vroeg hem zijn zoon te sparen en zond hem een engel met een schaap als offer. Op het offerfeest slacht elke familie een schaap op de voorgeschreven manier. Het vlees wordt verdeeld onder familie, vrienden en de armen.

Het tweede belangrijke feest is het SUIKERFEEST. Dit feest wordt op het einde van de Ramadan ( de vastenmaand ) gehouden. Het wordt gevierd met veel vlees , nieuwe kleren , speelgoed en snoep. Iedereen dankt Allah en deelt met de armen. Mensen gaan bij familie op bezoek en brengen zelfgemaakte zoetigheid mee.
De Dood.
De dood is de afwezigheid van het leven zoals wij dat op aarde kennen. Het is dus geen scheppingsvorm. De dood dient om ons de waarde van het leven te doen beseffen. Voor de Islam is de dood geen eindpunt. Alles ligt in de handen van Allah. Hij beslist wie hij meeneemt naar de hemel of naar de hel.

Na een overlijden wordt het lichaam gewassen en in een soort doeken gewikkeld. Er wordt gebeden en het lichaam moet op de juiste wijze in het graf geplaatst worden.

Het wassen gebeurt heel voorzichtig en volgens een bepaalde volgorde. Daarna wordt het lichaam geparfumeerd met oranjebloesemwater.
Het gebed wordt opgezegd door alle aanwezigen, ook volgens een bepaald ritueel. Eerst zegt men viermaal ? Allah is de grootste? en daarna volgt er een smeekbede voor de overledene en de zegenwensen voor de profeet.
Moslims moeten begraven worden op een islamitische begraafplaats, de diepte van het graf is bepaald en men moet een uitholling maken in de richting van Mekka. De voeten moeten schuin naar beneden liggen, het gezicht naar Mekka.

jodendom

door Mijn Naam
Het jodendom is ongeveer 3000-4000 jaar geleden ontstaan, maar het heeft niet echt een stichter. Het is voortgekomen uit vele ideeën en gedachten van profeten. De eerste stamvader was Abraham. Er ontstonden verschillende joodse stammen; een deel van die stammen verbleef lange tijd in Egypte.

boeddhisme

door Mijn Naam
Het boeddhisme is circa 2500 jaar geleden ontstaan in India, en heeft zich sindsdien verspreid over zuidoost Azie. In India is het boeddhisme vrijwel verdwenen, maar in de westerse wereld is de belangstelling voor deze religie gegroeid.
In het Boeddhisme heeft men een bepaalde leer, die men volgt alsof men een soort pad betreedt. Als dat pad is afgewandeld, heeft men zijn doel bereikt, het Nirvana. De boeddhistische leer en oefeningen worden van oudsher onderverdeeld in 3 groepen:
1. Shila, zedelijke beheersing
2. Samadhi, "concentratie" die allerlei "geestelijke technieken" omvat, meestal meditatie genoemd
3. Prajna, wijsheid
Deze drie moeten gelijktijdig worden ontwikkeld, anders is men niet in evenwicht Als er een van de drie onderontwikkeld is of ontbreekt, bijvoorbeeld de wijsheid, kan dit de oorzaak zijn van het niet begrijpen van de inzichten die je tijdens de meditatie krijgt, of dat men de ervaringen bezit maar de betekenis ervan niet weet. Zonder zedelijk inzicht is het vaak onmogelijk de noodzakelijke kracht te ontwikkelen die nodig is bij de meditatie.