De wereldwijde vervolging


2/3

Meer nieuws over de vervolgde kerk

3

Help Open Doors4/5

Het weer
Zon en wolken
Temp: -11
Wind: N3
opdracht maatschappijleer

Dit jaar meer vervolging

We zien het steeds meer in het nieuws, of zien het in de krant staan:" de christenvervolging neemt meer toen". Kunnen wij hier in Nederland er ook iets van zeggen?
door Hermien en Anna-Colene
NEDERLAND - Hier in Nederland kennen we wel vervolging, maar niet zo erg als dat we in andere landen kennen. als we kijken naar de ranglijst van de vervolgde christenen, staat op plaats 1 Noord-Korea. De mensen
mogen hier niet in God geloven, want ze moeten voor Kim Jong-un. Als ze niet buigen voor zijn beeld, krijg je een straf. meestal is dit in een strafkamp. In de bijbel is dit ook al een keer gebeurt. Dit staat in Daniel 3. Koning Nebukadnessar wilde een beeld van zich zelf, en daar moest iedereen voor bidden. De vrienden van Daniel (Sadrach, Mesach en Abednego) deden dat niet, zij bleven op God vertrouwen. De koning strafte hen, en ze moesten in de brandende oven. ze bleven geloven in God. Dit doen de mensen in Noord-Korea ook, de mensen die in zo'n kamp zitten.
Ook zien we dat Afghanistan op nummer 2 staat. Volgens de grondwet is Afghanistan een islamitische staat. Andere godsdiensten (zoals het christendom) worden gezien als vreemd en gevaarlijk. In Afghanistan is het een schande voor de familie, als iemand christen word. De familie doet er alles aan om de bekeerling terug te winnen, voor hun geloof. Ook laat de familie hen boeten, voor wat ze gedaan hebben. deze christenen kunnen niet openbaar hun geloof openlijk belijden. In Afganistan word je voor gek verklaart als je je bekeerd tot het christen dom. Je kan ook het
risico lopen, dat je gemarteld, of vermoord word door je eigen familie. het land Somalie staat op de nummer 3 van de ranglijst. Dit land staat bekend als vijand tegen het christendom. Vooral moslim bekeerlingen ervaren vervolgingen. de regering die in 2017 aan de macht kwam, krijgt meer grip op het land. Al-Shabaab kon jaren lang ongestoord op christenen jagen, maar hier lijkt nu verandering in te komen. In Somalie zijn er speciale wetten, de shariawetten. deze wetten maken het onmogelijk om het geloof te belijden. een wet hier van is dat je bijvoorbeeld
geen kerstfeest mag vieren.

Op nummer 4 staat het land Soedan. wat is hier aan de hand?
President al-Bashir heeft de volledige sharia ingevoerd in Soedan. Zijn streven naar 1 geloof, 1 cultuur en 1 taal verstevigd de druk op christenen. De christenen worden veel gediscrimineerd. In werk en toegang tot voorzieningen. Veel christenen verbergen hun geloof voor de kinderen. De scholen zijn alleen maal islamitisch.

Wat zegt God over de vervolgingen?

door Hermien en Anna-Colene
U kunt hier onder een paar bijbel teksten lezen, waar het over vervolgingen gaat:

1. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen

2. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil; want als ik zwak ben , dan ben ik machtig.

3. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?

4. Maar Ik zeg u: Hebt u vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel degenen, die u haten; en bidt voor degene, die u geweld doen, en die u vervolgen;

5. Mijn tijden zijn in U w hand; red mij van de hand mijner vijanden, en van mijn vervolgers.

we zien dus dat God hun zal helpen
Zij die de grens over vluchten worden vermoord.
Christenen worden wereldwijd het ergst vervolgd in Noord-Korea. Al voor de elfde keer op rij voert het communistische land de lijst van landen aan. Dat blijkt uit de wereldvervolgingsindex 2013, die de christelijke hulporganisatie Open Doors publiceerde.
Zoals u wel kunt zien: Zij die de grens over vluchten worden vermoord.

Even iets leuks voor de kinderen :)

door Hermien en Anna-Colene
Als makers van dit blad, vinden we het leuk als de kinderen ook wat mee krijgen, over de onderwerpen die we schrijven. daarom zit er een pakket bij, wat de kinderen kunnen gebruiken. Dit met het doel, dat kinderen weten wat christenvervolging is, en wat het betekent. Er zit een boekje in met de ranglijst, die kun je op je kamer hangen. Ook zit er een kaartje in waar je voor kunt bidden, en voor de jongeren zit er een boekje in over reizen.

Vervolging van christen in Nederland?

door Hermien en Anna-Colene
De christenen lijden zeer zwaar onder de last van de zware vervolging, door de moslims. Ook in Nederland word het leven steeds moeilijker gemaakt. We hebben afgesproken en gepraat met de Koerd Faraidoun Fouad en zijn Nederlands vrouw. Ze evangeliseren onder moslims in Rotterdam, ze doen dit graag maar ze moeten daarvoor wel een hoge prijs betalen. Dagelijks worden ze met de dood bedreigd. Het Koerdisch-Nederlandse echtpaar is de drijvende kracht achter de organisatie: Home for Kurds. Het echtpaar zendt ook live kerkdiensten uit via facebook. hier kijken dan ongeveer 33.000 Koerden mee uit de hele wereld. "Elke Koerd die bij ons naar de kerk komt, krijgt te maken met vervolging,'' zegt Faraidoun.'' Een van de jongeren die onze diensten bezoekt, word door zijn broer met zijn eigen bijbel op z'n hoofd geslagen, omdat hij naar de kerk gaat''. Veel Koerden die tot geloof zijn gekomen, keren meestal terug tot de islam. Bij de familie is dit een vernedering.