Biografie en hoe kwam Napoleon aan de macht?

Napoleon in Nederland!

Slag van Waterloo!

Het weer
Zon en wolken
Temp: 14°C
Wind: N3
Dinsdag 9 mei 2017 ~ 1e jaargang nr. 1 ~ oplage: 1 exemplaar

Napoleon Bonaparte

Wie was Napoleon en hoe kwam Napoleon aan de macht, wat heeft hij betekend in Nederland en wat was zijn ondergang? U kunt het allemaal lezen in onze krant!
Napoleon Bonaparte is geboren op 15
augustus 1769 in Ajaccio met de naam Napoleone di Buonaparte. Napoleon was de tweede zoon van Maria Laetitia Ramolino en Carlo Maria Buonaparte. Het was een familie die afkomstig was uit Italië. De vader van Napoleon wist
bij de Franse gouveneur een studiebeurs voor Napoleon te bemachtigen. Op negentien jarige leeftijd vertrok Napoleon naar Frankrijk waar hij eerst naar een college van moninniken ging in Autun, hier leerde hij Frans. Hierna kreeg Napoleon een opleiding aan de millitaire school in Brienne. Napoleon had geen talenknobbel en zijn kennis voor Latijn was slecht, maar hij was wel goed in wiskunde. In 1784 vervolgde hij zijn studie aan de École Militaire in Parijs. Napoleon mocht hier vervroegd examen doen. Hij slaagde voor dit examen en werd op
zijn 16e benoemd tot tweede luitenant. Toen de Franse Revolutie uitbrak wou Napoleon hier zich bij aansluiten. Tijdens de revolutie werd de Corsicaanse patriot Pasquale Paoli uitgenodigd om terug te keren uit Engeland. Hij vestigde zich in 1790 opnieuw op Cosica waar hij de leiding van het plaatstelijk bestuur kreeg. Als zijn medewerker had hij Napoleon. Doordat de revolutie steeds radicaler werd, kreeg Paoli het steeds moeilijker. In 1793 probeerde Paoli Sardinië vanuit Corsica te veroverde. Dit mislukte omdat Paoli de expeditie had gesaboteerd. Uiteindelijk werd hij
gearresteerd. Aan het einde van 1793 slaagde Napoleon er in om Toulon, dat in handen was van royalisten en gematigde revolutionairen in te nemen. Hierdoor kwam hij in contact met Augustin Robespierre, de broer van Maximilien, de leider van de jacobijnen. Na de val van Maximilien heeft hij in 1794 voor een korte tijd in de gevangenis gezeten. In 1795 kreeg Napoleon een voorstel om in de Vendeé een bevel op zich te nemen. Dit weigerde hij. Hij vroeg om een overplaatsing naar constantinopel te bekomen om daar zijn diensten aan te bieden aan de sultan. Op de vraag van
de regering sloeg Napoleon te Parijs de royalitische opstand van 13 Vendémiare neer. Dit deed hij door met 40 kanonnen kartesten op de menigte te schieten. Als beloning werd hij bevorderd tot brigadegeneraal. In 1796 kreeg Napoleon het opperbevel over het leger van Italie, om Oostenrijk aan te vallen. Het leger van Italië was verwaarloosd. Napoleon herstelde de discipline in het leger en stak de Alpen over. Ook dwong hij Piëmont tot capitulatie. Op 10 mei 1796 versloeg Napoleon de Oostenrijkers in de slag bij Lodi.

Napoleon in Nederland!

De geschiedenis van Nederland staat nooit los van ontwikkelingen in het buitenland. En dat geldt zeker voor het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw, toen de Fransen een beslissende invloed uitoefenden in de Nederlandse politiek en de 'kleine korporaal' Napoleon Bonaparte de Franse leider was. Napoleon was een militair die in 1799 de toenmalige Franse regering afzette en daarna de macht over Frankrijk en over alle door de Franse legers veroverde gebieden naar zich toe trok. Vervolgens ging hij als generaal zijn troepen voor in veldtochten tegen de keizer van Oostenrijk, de Russische tsaar en de Engelse koning.
Als keizer heerste hij vanaf 1806 over bijna heel Europa, dat hij als 'verlicht despoot' bestuurde. Verlichte despotisme is een regeringsvorm uit de tweede helft van de achttiende eeuw. De Nederlandse Republiek was al in 1795 door Franse troepen veroverd, met hulp van Nederlandse patriotten. Tot 1806 bleef de Bataafse Republiek, zoals Nederland toen werd genoemd, formeel onafhankelijk van Frankrijk, maar in werkelijkheid
Dit is Napoleon Bonaparte
gebeurde er weinig zonder goedkeuring van de Fransen. In 1806 benoemde Napoleon zijn broer Lodewijk tot koning van Holland en werd Nederland een koninkrijk. Daarmee werd de grondslag gelegd voor de latere monarchie. In 1810 zette Napoleon zijn broer af en voegde hij Nederland bij het Franse Keizerrijk toe. In 1811 bezocht Keizer Napoleon Nederland en hij werd nog vriendelijk begroet. Maar toen hij de dienstplicht instelde, kwam de bevolking in opstand. Het was namelijk oneerlijk, dat alleen de rijken deze dienstplicht konden afkopen door iemand anders te sturen. Bovendien waren er heel veel Nederlandse
soldaten omgekomen bij de nederlaag in Rusland. Toen werd gezegd dat alle mannen tussen 20 en 80 jaar de Nederlandse kusten moesten verdedigen, kwam ze in opstand. Ook de rijke mensen kwamen in verzet, toen de nieuwe dienstplicht Gardes d'Honneur werdingevoerd en deze dienstplicht niet meer kon worden afgekocht. Er kwamen overal rellen en opstanden. De Kozakken kwamen naar Nederland om de Franse legers te verdrijven en Nederland nam de macht over. Prins Willem van Oranje kwam op 30 november 1813 vanuit Engeland naar Nederland en werd Koning Willem I.

Slag van Waterloo

In 1815 keert Napoleon terug naar Frankrijk na verbanning. Hij werd weer keizer, oude vijanden konden dat niet aanvaarden. Engeland en Pruisen vormden grote legers samen om Frankrijk 1 juli 1815 binnen te vallen. Napoleon besloot om ze voor te zijn en ging 14 juni al de grens over naar Charleroi. Zijn plannen mislukte. Napoleon achtervolgde de ene helft op 17 juni. En liet de Pruisen volgen door een maarschalk. Wellington nam verdedigende positie in, in hoop op hulp.

Kroning en gevolg van biografie Napoleon

Op 14 was de intrede van Napoleon in
Milaan. Hierna kwamen er twee slagen: de Slag bij de brug van Arcole en de Slag bij Rivoli. Hij won ze allebei. Op 9 november 1799 wilde Sieyés een pre-sident als staatshoofd aanstellen. Dit keurde Bonaparte af. Er kwam een Consulaat, met 3 consuls aan het hoofd van de regering. Bonaparte, die de mili-taire macht in handen had kon zichzelf naar voren schuiven als eerste consul. In de jaren er na trok alle macht naar zich toe. In 15 juli 1801 sloot Napoleon vrede met paus Pius 7e. In 1802 zorge Bonaparte ervoor dat de nieuwe grondwet werd aangenomen. Napoleon Bonaparte had nu alle macht en regeerde als dictator. Hij wou zijn macht nog verder vergroten. Op 18 mei 1804 verleende de senaat Napoleon de titel van keizer. Op 2 december kroonde hij zichzelf, in aanwezigheid van de paus, keizer van Fransen tot 1814. In die tijd was hij ook koning van Italië. De laatste jaren van zijn leven bracht hij door in een Britse-gevangenis op eiland Sint-Helena. Hij overleed aan maagkanker.