Je eigen krant maken!2/3

Druk je krant af en deel hem uit!


3

Stuur je krant door naar anderen


4/5

Het weer
Zon en wolken
Temp: 22 C°
Wind: N3
woensdag 14 maart 2018 | Zelfkrantmaken.nl , je eigen krant maken, sinds 2008 | Gratis editie voor geheel Nederland

Wederopbouw

Het woord wederopbouw betekent dat iets opnieuw wordt gebouwd nadat het verwoest is. Meestal vindt wederopbouw plaats na afloop van een oorlog.
door Mathijs Loerts
NEDERLAND - De wederopbouw in Nederland vond vooral na afloop van de Tweede Wereldoorlog plaats. Tijdens de oorlog was veel infrastructuur, zoals bruggen, wegen en spoorwegen vernield.
Ook waren huizen, fabrieken en gebouwen vernietigd of beschadigd. Door een vereniging van krachten en beschikbare hulp van onder andere het Marshallplan, werd Nederland weer opgebouwd. Voor deze periode wordt meestal het tijdvak 1940-1965 aangehouden.
Nederland was na de oorlog in 1945 totaal ontwricht. De eerste schattingen van de oorlogsschade waren echter te hoog, pas later werd dit gecorrigeerd en niet altijd ook gepubliceerd. De schatting van de oorlogsschade als percentage van de totale kapitaalgoederenvoorraad in 1939 bedroeg in eerste instantie 42%, later kwam de schatting na correctie uit op 28%. Het nationaal inkomen van Nederland was in 1938 ca. 5,4 miljard gulden, in mei 1945 was dit gedaald tot 3 miljard maar in 1946 was het weer gestegen tot 9,9 miljard gulden.
*
Dit artikel is gemaakt door
Mathijs loerts
Klas 3hv1
Bogerman Koudum

Flink wat verandering

door Mathijs Loerts
NEDERLAND - In het begin van de jaren '50 was er al heel wat veranderd in Nederland. De overheid streefde met het kapitalistische Amerika als grote voorbeeld een snelle industrialisatie na. De Geleide Loonpolitiek bleek een groot succes. Door de lage lonen hadden de bedrijven immers een goede concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland. Nederland had nog altijd een exportoverschot, en profiteerde daarom heel veel van de snelle groei van de wereldeconomie.
De verzorgingsstaat werd pas later echt opgebouwd. Willem Drees had in 1947 al wel een begin gemaakt met het geven van hulp aan ouderen doormiddel van de Noodwet Ouderdomsvoorzieningen. Zijn ideeen werden alleen pas in 1957 werkelijkheid door invoering van de Algemene Ouderdomswet (AOW), maar toen hij geen premier meer was heeft hij in 1963 de Algemene bijstandswet. Willem Drees was erg belangrijk voor onze maatschappij. En daar zijn we hem nog steeds dankbaar voor.
Dit is de kop voor de foto hieronder
Bioscoopjournaal uit 1948. Nijmegen herrijst na de Tweede Wereldoorlog. Beelden van div. nieuw- en herbouwbouwprojecten die, in het kader van de wederopbouw, zijn opgestart.
Zie plaatje hierboven

Algemene dingen
wederopbouw

door Mathijs Loerts
NEDERLAND -

* de afnemende verzuiling
* verstedeleking
* toename invloed amerika
* sociale/economische veranderingen

Verkiezings-
Graan

door Mathijs Loerts
NEDERLAND - In Nederland werd positief geregeerd op het Marshallplan. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat was het niet. Begin 1947 konden voorstellen voor Europese samenwerking, waarin ook plaats was voor West-Duitsland als gelijkwaardige partner en economische grootmacht, nog rekenen op grote bedenkingen van zowel linkse als rechtse kansmakers van de politieke partijen