WELKOM op de locatie:

Maria Rutger- Hoitsemastr. 4

WELKOM op de locatie:

W.Bladergroen straat 45

WELKOM Familie, kennissen, wijkbewoners,

Kom binnen!

Het weer
Goede sfeer Gezellig gebouw Koffie/thee= klaar
--------Woensdag 7 februari 2018 - cbs Het Anker - M.R. Hoitsemastraat 4 (tel. 643434) en W.Bladergroenstraat 45 (tel. 639812 te Spijkenisse. Zie ook www.hetanker-vcpo.nl

--7 februari OPEN DAG

LEREN EN PRESTEREN MET PLEZIER ! is het motto van cbs Het Anker. U kunt dit in de praktijk gaan bekijken. Op woensdag 7 februari a.s. is de OPEN DAG.
door Lies Maliepaard
SPIJKENISSE - De VCPO-scholen hebben in deze week een open dag.
U bent van harte welkom ! Bent u niet in de gelegenheid, brengt u dan een bezoek aan onze website:www.hetanker-vcpo.nl
EERSTE INDRUK We willen u een indruk geven hoe de lessen in de school worden vormgegeven. We gaan ons programma niet specifiek aanpassen aan deze dag. U kunt gewoon in de keuken kijken van onze school. In het gewone lesrooster hebben we momenten geprikt, waarbij u kunt inschrijven op een les. We kunnen u bijvoorbeeld laten zien hoe er nu met het digibord in groep 3 wordt begonnen met het leren lezen. Of de gezellige sfeer weer meebeleven van een les bij de kleutergroep. Een les in de overige groepen volgen kan natuurlijk ook.
ZELFSTANDIG WERKEN Zelfstandig werken, daarover wordt op school veel gepraat. Maar wat houdt dat dan eigenlijk in? Hoe worden leerlingen van Het Anker hierin begeleid? Begint dit al in de kleutergroepen? Ja! We willen het u graag laten zien. Elke groep werkt met dagritme-kaarten, zodat het helder is welke activiteiten en in welke volgorde ze plaatsvinden. Kunt u ook terugzien in de school en in de lessen dat de leerlingen en leerkrachten staan voor LEREN EN PRESTEREN MET PLEZIER!?
HANDELINGSGERICHT
Met het team van Het Anker we werken handelingsgericht. We kijken naar de onderwijsbehoeften van leerlingen. De een heeft een rustig plekje nodig om te werken. De ander presteert beter door samen te werken met een ander kind. Er wordt dus niet alleen gekeken naar leerniveau. Als er beter voldaan wordt aan wat kinderen nodig hebben om te leren, zal het leren ook verbeteren. De prestaties worden hoger en het werkplezier gaat voor leerlingen, leerkracht, maar ook voor ouders omhoog.
ONTDEKKEN IN D&D-LAB
Wij vinden onderzoeken en ontdekken een vaardigheid die elk kind nodig heeft. Bij ons kan dit ook in het Denk & Doelab. Dit is een lokaal dat speciaal hiervoor ingericht is.
Hier kunnen de leerlingen experimenteren en onderzoeken, programmeren en proberen.
Dit kan met diverse robots, maar ook met het 3-d programma of het greenscreen. Fijn dat we ook veel ouders hebben die hierbij enthousiast assisteren. Benieuwd? Kom kijken.

waarden en normen op
cbs Het Anker

door een van onze verslaggevers
VAN ONZE ' KLANTEN' horen we terug dat de sfeer op Het Anker anders is dan op andere scholen in de Maaswijk. Bij ons gelden meer de normen en waarden. Toch gebeuren bij ons op school, net als op andere scholen, ook dingen die beter of anders hadden gekund. Niettemin kunt u er ons altijd op aanspreken en zullen we altijd serieus naar u luisteren.
Vanuit onze christelijke identiteit leren we ook de leerlingen respect te hebben voor elkaar en elkaars spullen en elkaars mening. Iedereen mag er zijn. Dit is dit schooljaar ook het jaarthema van Het Anker.
Wij zijn een VCPO-school en die Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse heeft als motto:
'WIJ GELOVEN IN IEDER KIND'. Het Anker is één van de zes scholen van de VCPO en hechten aan deze grondregel veel waarde.
Afgelopen jaar hebben we een ouderavond over (cyber)pesten gehad en ook mediawijsheid. De opmerkingen die hierbij zijn gemaakt zijn verwerkt in ons nieuwe pestprotocol. (respectprotocol) Een handreiking hoe wij handelen in geval van pestgedrag.
Bezoek van (groot)ouders op de Open Dag

Dagprogramma
7 februari 2018

door een van onze verslaggevers
U vindt op of naast de deur van elk leslokaal het ' lesrooster ' van de groep voor 7 februari. U kunt een les bijwonen. Wij vinden een 5 volwassenen per les het maximum, want tenslotte moeten de lessen gewoon doorgaan. Informatie kunt u vragen aan de leerkrachten en medewerkers van de Activiteitencommissie. Zij zijn te herkennen aan hun naamkaartje.
U bent welkom in de klas!

7 februari van 9-12 uur VRIJ ENTREE !!

door een van de verslaggevers
SPIJKENISSE - Dit is het vierde achtereenvolgende jaar dat wij een OPEN DAG organiseren. We willen aan alle belangstellenden laten zien hoe we op Het Anker onderwijs geven. Kent u ons niet, dan is dit het moment om in onze school te komen kijken en luisteren.
De schoolkeuze voor uw kind(eren) is niet altijd eenvoudig, maar wel belangrijk! Ze zitten tenslotte ongeveer 7600 uur van hun jonge levensjaren op de basisschool.
U kunt ook informatie vinden op de website van Het Anker: www.hetanker-vcpo.nl.

Daarnaast kunt u altijd, vrijblijvend, informatie aanvragen of een afspraak maken met de directeur of een van de locatieleiders.
Wij hebben op Het Anker ook heel actieve ouders in de Activiteiten Commissie en in de Medezeggenschapsraad. Deze ouders kunt u ook altijd met uw vragen benaderen.