John en Mary Smith gehuwd op 15 februari

Zwaargewicht bokser Jack Dempsey wereld-kampioen!

Korte drama film Better Times gelanceerd op 13 juli

Het weer
Zon en bewolking
Temp: 19 C°
Wind: N3
Redactieleden: Romy de Ruiter, Juliëtte Stolk en Erin Euser

Verdrag van Versailles!

Het Verdrag van Versailles is 1 van de 5 verdragen waarmee de Grote Oorlog formeel word beëindigd. De ondertekening vindt plaats op 28 juni 1919.
door USA Today
BRUSSEL- De ondertekening vind precies 5 jaar na de dood van Frans Ferdinand van Oostenrijk plaats. Dit word gezien als de aanleiding tot de Grote Oorlog. Bij het verdrag zijn een aantal vertegenwoordigers
van Duitsland aanwezig waaronder 2 ministers. Bij het verdrag zijn ook een aantal regeringen van landen die horen bij de Geallieerden of betrokken zijn bij de oorlog. Alleen de Russische regering ontbreekt. Het Verdrag van Versailles is samengesteld door de regeringen van het Verenigd koninkrijk, Frankrijk en ons eigen land de VS. Duitsland mag niet meebeslissen maar ze tekenen uiteindelijk wel het verdrag. De 440 artikelen waaruit het verdrag van Versailles bestaat is opgedeeld in 15 delen. Zo gaat deel 1 over de Volkenbond en in deel 15 staan
algemene bepalingen en daar worden ook de handtekeningen gezet.
Er zijn heel veel gevolgen voor Duitsland maar in artikel 3 wordt dit uitgebreid beschreven.
Volgens het Verdrag van Versailles is Duitsland samen met Oostenrijk-Hongarije het meest verantwoordelijk voor de Grote Oorlog. De zwaarst getroffen landen zijn Frankrijk en België, in het Verdrag van Versailles staat dat deze 2 landen herstelbetalingen moeten krijgen van Duitsland en daar zijn wij het hier van de redactie volkomen mee eens! Er is bepaald dat Duitsland op 21 mei 1921
20 miljoen goudmark moet betalen. Daarnaast moet Duitsland ook nog steenkool, machines en schepen leveren aan Frankrijk en België. Op de conferentie in Londen wordt het goudmark bedrag verhoogd naar 226 miljard maar later wordt dit weer verlaagd naar 132 miljard. Aan de ene kant zijn wij van de redactie het er mee eens want Duitsland heeft hele erge dingen gedaan maar aan de andere kant vinden we het ook wel erg veel omdat ze ook al goederen moeten leveren.
Duitsland is niet blij met het Verdrag van Versailles maar tekent het uiteindelijk toch omdat ze anders hun land kwijt zouden raken. Ze noemen het in Duitsland dan ook wel het Verraad van Versailles omdat het verdrag en zijn artikelen Duitsland uiteindelijk een minder sterk land zouden maken.
Dat ze het verdrag toch tekende vinden wij hier erg sportief! We denken dat het Verdrag van Versailles erg goed is geweest voor de wereld, omdat we nu in vrede leven.

Ideeën over de vrede

door USA Today
ROTTERDAM -Twee maanden nadat de Grote Oorlog voorbij was begonnen de ontmoetingen in het thema van het Verdrag van Versailles. Er doen veel landen mee aan het Verdrag, maar wij, Groot-Brittannië en Frankrijk bepalen eigenlijk alles. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben helemaal geen medelijden met Duitsland. Al hoewel Duitsland ook medogeloos was, moest het ook veel lijden. Daarom proberen de vertegenwoordigers van ons land het Verdrag iets milder te maken. Helaas waren wij in de minderheid en wordt Duitsland nog steeds erg zwaar gestraft, maar wel iets minder dan voorheen. Onze president kwam met het geweldige idee om een Volkenbond op te richten die oorlogen in de toekomst zouden kunnen voorkomen. En meneer Wilson vond ook dat de volkeren die deelnemen aan de Bond zelfbeschikkingsrechtrecht moesten hebben en dus een eigen staat moeten kunnen vormen. De regeringsleiders van Groot-Brittannië en Frankrijk stemmen in met dit plan, omdat ze willen dat Duitsland beperkt in zijn macht blijft.
Interview Thomas Woodrow Wilson
WASHINGTON - Hallo de heer Wilson. Mogen wij u wat vragen stellen?
Wilson: Ja natuurlijk!
-Wat stond er onder andere in het vredesplan, de Veertien Punten?
Wilson: Daar stond in zelfbeschikkingsrecht voor alle volkeren, dus elk volk mag kiezen door wie zij regeerd wordt. Maar het belangrijkste punt van de Veertien Punten was toch wel de oprichting van de Volkenbond.
-Waarom was uiteindelijk niemand tevreden met de Vrede van Versailles?
Wilson: De meningen liepen zo uiteen dat het eigenlijk
niet meer dan een overeenkomst tussen de landen kon worden. Niet één land was echt tevreden, Duitsland nog het minste.
-Waarom wilden verschillende landen niet toetreden tot de Volkenbond?
Wilson: Rusland deed niet mee, omdat ze dat gewoon niet wilden. De Verenigden Staten trad niet toe, omdat het plan niet genoeg steun kreeg in de Senaat.
-Bedankt voor dit interview!
Wilson: Graag gedaan!

Interview burgers

door USA Today
LOS ANGELES-
- Bent u het eens met de vertegenwoordiging van het land door de heer Wilson?
Burger 1: Ik ben het er mee eens, want Duitsland heeft erge dingen gedaan, maar ik ben het eens dat ze niet zo hard gestraft hoeven te worden.
Burger 2: Ik ben het er niet mee eens, want ik vind dat Duitsland wel goed gestraft mag worden voor wat ze allemaal hebben gedaan.

Straffen voor Duitsland

door USA Today
NEW AMSTERDAM- Duitsland kreeg de schuld van de oorlog door de geallieerden. Daardoor vinden de overwinnaars van de oorlog dat Duitsland gestraft moet worden. Als straf moet Duitsland jarenlang hoge geldbedragen en goederen betalen aan de landen die het zwaarst zijn getroffen door de Grote Oorlog. Duitsland verliest een groot grondgebied aan Polen. Ook mag Duitsland zich niet meer verenigen met Oostenrijk en Duitsland wordt langzaam militair machteloos gemaakt. Het Duitse leger mag niet groter zijn dan 100 000 soldaten en mag ook geen vliegtuigen, tanks en andere zware wapens meer hebben. Duitsland verliest ook zijn kolonies. De Duitse regering wilde het vredesverdrag niet tekenen, maar gaf toe toen de geallieerden dreigden de oorlog voort te zetten.