Socialisme
2/3

Arbeiders
3

Kinderarbeid
4/5

Het weer
Bewolkt
Temp: 10 C°
Wind: N3
dinsdag 4 juli 1899 | De Arbeider, socialistische krant sinds 1900 | Gratis editie voor geheel Nederland

Slechte toestand arbeider

De leef en werkomstandigheden van de arbeiders worden steeds slechter. Hier moet snel verandering in komen, want dit dreigt uit de hand te lopen.
door Jacco Schoonhoven
Heeft u wel eens om u heen gekeken in de straten en huizen? Is u niet dan echt helemaal niets opgemerkt? Alles wordt alleen maar slechter, de huizen worden ouder, worden niet gerestaureerd, de gezondheid van de
mensen gaat steeds verder achteruit, maar ook het werk en woonomstandigheden verslechten als maar meer. Je ziet nu zelfs al kinderen en vrouwen s'morgens-vroeg op weg gaan naar de fabriek om daar de hele dag te gaan werken en s'avonds laat pas weer thuis te komen.Om dan nog maar te hopen dat er thuis nog wat eten over is, om wat naar binnen te kunnen krijgen. Maar ook mogen ze van geluk spreken als de huisvader niet weer dronken in het café zit en daar het kleine beetje geld wat ze verdient hebben verspeeld aan de drank.Dan nog de woonomstandig-
heden, de huizen zijn bijna altijd oud en vervuild en worden nooit gerestaureerd. Er is extreem weinig ruimte voor een gezinnetje. Terwijl de arbeidersgezinnen vrijwel altijd uit veel kinderen bestaat zodat die kunnen gaan werken en er wat meer geld binnen komt. Daar is dus geen ruimte voor, maar toch moeten ze allemaal in die kleine ruimte met hun allen slapen. S'nachts liggen ze allemaal op een erg dun matje waar net ruimte voor is. De kleren zitten boordevol met luizen omdat die maar een keer per week gewassen worden. (Zaterdagavond voor als ze naar de
kerk gaan) Dit zijn zo maar enkele voorbeelden die de slechte toestand van de arbeiders weergeven. Er zouden dan ook nog veel meer van zulke voorbeelden opgenoemd kunnen worden. Deze toestand kan niet langer zo blijven. Hier zal een keer verandering moeten komen, want dit dreigt uit de hand te lopen. De rijken verdienen enorm veel aan onze extreem lage lonen. Ze buiten ons gezin uit! Wij kunnen zo langer niet leven.Onze kinderen sterven aan de honger en kunnen dit zware werk nog helemaal niet aan, zij horen in de schoolbanken te zitten om voor een
studie te leren. En onze vrouwen hoor thuis te zijn om voor de kinderen te zorgen. Ze horen dit leven niet te leiden in de fabrieken! Kom op voor uw belangen als arbeider!

Karl Marx

door Dirk Jan Smits
AMSTERDAM -Karl Marx (Trier, 5 mei 1818 - Londen, 14 maart 1883) was een Duitse denker die veel invloed had op de (politieke) filosofie, de economie, de sociologie en de historiografie. Hij was een grondlegger van de arbeidersbeweging en centrale figuur in de geschiedenis van het socialisme en het communisme. Marx woonde en werkte in Duitsland, Frankrijk, België, Nederland en Engeland. Zijn bewogen leven deelde hij met zijn vrouw Jenny von Westphalen en met zijn vriend Friedrich Engels, die hem zijn hele leven steunde ? ook financieel ? en die na Marx' dood zijn werken persklaar maakte. Als Marx' belangrijkste werk wordt meestal Das Kapital (of in het Nederlands: Het Kapitaal) beschouwd. Daarnaast is zijn Communistisch Manifest (met Friedrich Engels) wereldberoemd.
Op het werk en de denkbeelden van Karl Marx (en Friedrich Engels) is het marxisme gebaseerd.
Kinderarbeid ter sprake
Op deze foto zie je hoe de werkelijkheid is van kinderarbeid. Je ziet hier nog een heel klein meisje van nog niet eens tien jaar dat al in de fabriek staat te werken. Ze staat hier al te werken aan de spinning Jenny. Hier moet zij al de kleine stofdeeltjes die onder de machine vallen oprapen en dit moet zij uren achter elkaar doen. ( vaak de hele dag) Dit kan erg gevaarlijk werk zijn, want iemand anders die de machine moet vooruit duwen kan dit te snel doen. Als een van de kinderen daaronder nog bezig is
om de kleine stofdeeltjes(die naar beneden vallen) op te rapen en hij komt tegen de machine aan kan hij erg gewond raken of zelfs overlijden. Hier zijn al genoeg kinderen aan overleden. Dit is kinderarbeid! en dit moet verboden worden. We kunnen onze kinderen dit gevaarlijke werk toch niet laten doen, waar ze zo'n grote kans hebben om te overlijden?

Woningen arbeiders

door Dirk Jan Smits
AMSTERDAM - Er worden veel problemen ondervonden bij het herbergen van alle arbeiders. De woningen van arbeiders zijn zeer klein gemaakt, met weinig ramen of openingen, zodat het daglicht dat binnen kan komen minimaal is. Daardoor is er gebrek aan frisse lucht, ook veroorzaakt door de fabrieken die zo dicht bij de woningen zijn. De arbeiders wonen vaak met meerdere gezinnen in een kleine arbeiders-woning. Goed sanitair is er niet, smerigheid en chaos overheersen.

Algemeen kiesrecht

door Dirk Jan Smits
AMSTERDAM - De arbeidersklasse is de grootste groep van de bevolking. De reden dat de arbeiders ook wat te zeggen willen hebben, dus de arbeiders zetten zich in voor algemeen kiesrecht. Geen makkelijke opgave, aangezien de liberalen dat juist niet willen, en dat zijn nou juist degenen met macht. Maar, misschien niet lang meer. De arbeiders hopen op hulp van de confessionelen bij het invoeren van het algemeen kiesrecht. De katholieke kerk en de protestantse kerk hebben wat onderzoek gedaan naar de arbeidsomstandigheden in de bestaande fabrieken, net als de onderzoekscommissie, en ontdekten enige onregelmatigheden in de fabrieken. Naar aanleiding daarvan hebben ze besloten dat het algemeen kiesrecht wel verstandig zou kunnen zijn, als dan de grote groep arbeiders wat meer macht, maar vooral eerlijker en beter werk(omstandigheden) kunnen krijgen. We zullen er snel achter komen of het algemeen kiesrecht er komt.