Je eigen krant maken!2/3

Druk je krant af en deel hem uit!


3

Stuur je krant door naar anderen


4/5

Het weer
Zon en wolken
Temp: 22 C°
Wind: N3
woensdag 19 april 2017 | Zelfkrantmaken.nl , je eigen krant maken, sinds 2008 | Gratis editie voor geheel Nederland

Mensenrechten

Vrijheid van meningsuiting in veel landen niet vanzelfsprekend
Romy Potze
In sommige landen in de wereld bestaat geen recht van vrije meningsuiting, zoals wij die kennen in Nederland. In Nederland is dit vast gelegd in de grondwet.
Landen zoals China is de mensenrechtensituatie aanzienlijk verslechterd.
De bevolking wordt in China onderdrukt. In 2012 kwam President Xi Jinping aan de macht en is de situatie sterk achter uit gegaan.

Indien de bevolking in opstand komt tegen de President, worden zij opgepakt en gevangen gezet.
Ook de mensenrechtenverdedigers, zijn niet meer veilig en worden gemarteld en vervolgd.
In China wordt het internet afgeschermd door de Great Firewall, mensen kunnen geen gebruik maken van buitenlandse websites, zoals Facebook, Google, Instagram en nieuwssites.
In 2015 werd de nationale veiligheidswet van kracht. Door deze wet, kunnen de wetshandhavers alles zelf bepalen. De wet is zo vaag geformuleerd, dat er altijd wel een aanleiding te vinden is om iemand op te pakken
In Nederland kunnen wij ons dit niet voorstellen. Hier wordt geregeld gedemonstreerd, zonder dat hier maatregelen getroffen worden.
In China worden mensen langdurig gemarteld en opgesloten, ondanks het verdrag van de VN in 1988 tegen Marteling.

Doodstraf in China
In China kan bij 46 misdrijven de doodstraf worden opgelegd. Hoe vaak de doodstraf opgelegd en uitgevoerd wordt, is staatsgeheim. Men gaat uit van duizenden mensen in 2015.
Amnesty gaat uit van gegevens die in de media worden vermeld en van meldingen van familie en advocaten.
De doodstraf wordt opgelegd bij misdaden, zoals drugshandel, verduistering, omkoping, brandstichting. Deze vergrijpen voldoen niet aan de internationale wettelijke normen van ?ernstige? misdrijven, zoals vernoemd in het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten.

Wat doet Amnesty?

Romy Potze
Wat doet Amnesty?
Amnesty International voert actie voor mensenrechtenverdedigers die worden bedreigd en vervolgd.
Er worden trainingen gegeven, hoe men internationale mensenrechtenverdragen kunnen gebruiken om schendingen tegen te gaan.
Tevens probeert Amnesty via de EU-lidstaten druk op de Chinese regering te leggen.


Positieve ontwikkelingen
Af en toe worden er ook activisten vrijgelaten, tevens zijn er aanwijzingen dat het aantal executies in China is afgenomen. Echter dit kan niet worden bevestigd. In 2015 zijn er ook 9 misdrijven geschrapt, waarvoor de doodstraf kan worden opgelegd..


Ondanks deze ontwikkelingen blijft de bevolking van China onderdrukt en is vrijheid van meningsuiting ver te zoeken.
onder drukking in China

door Mijn Naam

Romy Potze