Je eigen krant maken!2/3

Druk je krant af en deel hem uit!


3

Stuur je krant door naar anderen


4/5

Het weer
Zon en wolken
Temp: 22 C°
Wind: N3
dinsdag 14 november 2017 | Zelfkrantmaken.nl , je eigen krant maken, sinds 2008 | Gratis editie voor geheel Nederland

geïmproviseerde bom

Bermbommen? worden ze populair
wel genoemd, de Impro
vised Explosive Devices of
IED?s, die Nederlandse en andere militairen
door Mijn Naam
militairen
zo vrezen. Door zijn relatieve
eenvoud, lage kosten en grote uitwerking
is het IED uitgegroeid tot één van
de voorkeurwapens van opstandige
groeperingen.
is het
IED een uniek wapen, te optimaliseren
voor elk specifiek doel. Van een eenvoudige
constructie op basis van een
ongesprongen projectiel tot een technisch
gecompliceerd systeem dat van
grote afstand tot ontploffing kan worden
gebracht. Sommige IED-makers
zijn technische experts die een geavanceerd
systeem kunnen ontwik -
kelen. Maar vaak zijn het onervaren
mensen die relatief eenvoudige, maar
desondanks zeer effectieve IED?s kunnen
vervaardigen. Daarnaast zijn de
kosten van het produceren laag, zeker
in vergelijking met het te behalen effect.
Zelfmoordaanslagen buiten beschouwing
gelaten, is het risico voor
de gebruiker van een IED laag. Er is
een goede ontsnappingskans.
.Het is dan ook voor de hand liggend
dat er veel aandacht gaat naar de ontwikkeling
van bestrijdingswijzen, de
?Counter-IED?. Dit artikel wil inzicht
verschaffen in dit begrip en schetst
eerst een beeld van wat een IED is en
op welke wijze de tegenstander een
dergelijk systeem inzet. Vervolgens
komt het concept aan de orde dat
de NAVO tegen deze wapens heeft
ontwikkeld en de aandachtgebieden
daarbinnen. Het artikel sluit af met
een aantal suggesties om deze ?Counter-
IED? een verdere impuls te geven.

Het neutraliseren van IED?s

door Mijn Naam
Neutraliseren omvat het verstoren,
ontwapenen, veilig verwijderen of
vernietigen van IED?s. Het neutraliseren
is specifiek op het IED gericht, met
de bedoeling inzet en effect te verhinderen
en de IED veilig te verwijderen.
Het ruimen van IED?s is een taak voor
de EOD. Iedere EOD-er dient dan ook
opgeleid en getraind te zijn om IED?s
te kunnen ruimen. Continue training
en uitrusting met het beste materiaal
vergroten de effectieve inzet van de
EOD. Essentieel hierbij is dat de EOD,
zowel tijdens opleiding en training,
maar zeker bij inzet, moet kunnen terugvallen
op gevalideerde technische
inlichtingen. Juist het gebruik van
geïmproviseerde middelen maakt elke
IED op zich weer een nieuwe uit -
daging.
Dit is de kop voor de foto hieronder
De belangrijkste ontwikkelingen in
het toekomstige wereldbeeld zijn
globalisering, de toenemende toepassing
van asymmetrisch optreden, de
invloeden van de veranderende demografie
en maatschappij, falende staten,
radicale ideologieën en een veelheid
aan sluimerende conflicten. De
wereldwijde dreiging van terrorisme,
het mogelijke gebruik van massavernietigingswapens
en de regionale instabiliteit
zijn de veiligheidsuitda -
gingen voor de komende decennia.
Het bestrijden van deze dreigingen
zal zijn impact hebben op de aard van
het gevecht en vereist een continue
aanpassing van de concepten en capaciteiten
van krijgsmachten. Asymmetrisch
optreden kan hierin disproportionele
dimensies bereiken, zeker als
de opponent proliferatie en technologie
benut.
Met IED?s hebben groeperingen nieuwe
mogelijkheden
doelen te realiseren.

wedstrijden -uitslag

door Mijn Naam
20:45 Noord Ierla... 0 - 1 Zwitserland 1

20:45 Kroatië 4 - 1 Griekenland 1

Vrijdag, 10 november 2017

20:45 Zweden 1 - 0 Italië 105

Zaterdag, 11 november 2017

20:45 Denemarken 0 - 0 Ierland 10

Zondag, 12 november 2017

18:00 Zwitserland 0 - 0 Noord Ierla... 13

20:45 Griekenland 0 - 0 Kroatië 61

Maandag, 13 november 2017

20:45 Italië 0 - 0 Zweden 293

Vandaag

20:45 Ierland
info
Denemarken 0

Wat is een IED?

door Mijn Naam
Het IED is een springlading, gemaakt
en geplaatst op een geïmproviseerde
wijze. Een IED bevat vernielende, dodelijke,
schadelijke, pyrotechnische
of brandbare stoffen en heeft tot doel
te vernietigen, te verminken of verwarring
te stichten. Het ontwerp van
een IED is in de regel eenvoudig en
goedkoop, maar daarom niet minder
gevaarlijk. Een IED kan militaire componenten
bevatten, zeker in voor -
ma lige oorlogsgebieden als Irak en
Afghanistan, waar dergelijke componenten
nog in grote hoeveelheden
voor handen zijn. Vaak zijn IED?s
echter niet-militaire bestanddelen, die
overal te verkrijgen zijn.