Je eigen krant maken!2/3

Druk je krant af en deel hem uit!


3

Stuur je krant door naar anderen


4/5

Het weer
Do you know the wae
donderdag 11 januari 2018 | Zelfkrantmaken.nl , je eigen krant maken, sinds 2008 | Gratis editie voor geheel Uganda

Eindopdracht

Deze afgelopen lessen zijn we bezig geweest met het begrip wereldburgerschap. Eerst gaan we kijken wat wereldburgerschap precies inhoud
door
WERELDBURGERSCHAP - Wereldburgerschap is het leggen van verbanden tussen jezelf en anderen, dichtbij en ver weg. Opvoeden tot wereldburgerschap heeft tot doel jongeren hiervan bewust te maken en
ze te ontwikkelen tot actieve wereldburgers. Op die manier zijn ze betrokken bij de wereld, dichtbij en veraf. Wereldburgerschap sluit aan op andere educaties. Een duidelijke scheidingslijn valt niet altijd te trekken. In het bijzonder wanneer we spreken over opvoeden tot wereldburgerschap en ontwikkelingseducatie. Het onderscheid schuilt meestal in de verschillende inhoudelijke klemtonen. De leerbenaderingen en de te ontwikkelen competenties vinden veelal een gemeenschappelijke grond.
ARM & RIJK - Wanneer is iemand arm, en wanneer is iemand rijk. Dit heeft te maken met geld. Als je geld genoeg hebt en kan kopen wat je wilt, ben je financieel gezien rijk. In Nederland zijn de verschillen tussen hoge en lage inkomens groot. Toch zorgt de Nederlandse overheid ervoor dat iedereen een minimaal bedrag per maand te besteden heeft. Er zijn verschillende uitkeringen en subsidies die ervoor zorgen dat iedereen rond kan komen en niemand armoede hoeft te leven.
Maar armoede heeft met meer te maken dan alleen geld. Armoede is volgens de defenitie van de VS niet kunnen voorzien van de primaire levensbehoefte: voedsel, veilig drinkwater, sanitair, onderwijs, gezondheidszorg en onderdak. Zij gelden als noodzakelijk om een menswaardig leven te kunnen leiden. Daarnaast zijn deelnemen aan het sociale leven, goed onderwijs en ontspanning belangrijke levensbehoeften.
Verschillen tussen arm en rijk zijn niet alleen binnen een land zichtbaar, maar ook tussen landen. Landen met een grote armoede in verhouding tot rijke landen, worden ontwikkelingslanden genoemd. Rijke landen hebben namelijk meestal een technologische, economische en medische ontwikkeling doorgemaakt, waardoor zij een hoger ontwikkelingsniveau hebben. Ontwikkelingslanden hebben meestal weinig industrie, een grote

Millenium-doelen

door Mijn Naam
MENSENRECHTEN - Mensenrechten zijn er om mensen te beschermen tegen dingen zoals: ziektes, oorlog en recht op een gezond leven. Kinderrechten hebben hier ook mee te maken, maar bij kinderrechten gaat het om het kind bijvoorbeeld: minder kindersterfte, recht op onderwijs, bestrijding tegen ziektes en recht om hun familie te zien.

MILLENIUMDOELEN - Een millenniumdoel is een afspraak om de wereld beter te maken. Er zijn acht millennium doelen.

DE RELATIE TUSSEN MENSENRECHTEN EN MILLENIUMDOELEN-
Het heeft allemaal met elkaar te maken, want ze zijn er allemaal om de wereld te verbeteren. Millenniumdoel is wat ze graag willen bereiken en bij mensen- en kinderrechten gaan ze de doelen waar maken.
De milleniumdoelen
WAT KUNNEN WIJ DOEN VOOR MILLENIUMDOELEN-
Wij kunnen er voor zorgen dat millenniumdoelen worden uitgevoerd als we projecten steunen door bijvoorbeeld geld te doneren.

Ontwikkelingssamen-
werking

door Mijn Naam
Ontwikkelingssamenwerking is bedoeld om derdewereld- of ontwikkelingslanden en hun burgers en instellingen te helpen zich verder te ontwikkelen en zo een hogere levensstandaard te bereiken.

Microkrediet

door Mijn Naam
MICROKREDIET - zijn kleine leningen (tot maximaal enkele honderden euro's) die voornamelijk worden toegekend aan kleine (vrouwelijke) ondernemers in ontwikkelingslanden die daar, door een gebrek aan onderpand, een vast maandinkomen en een gebrek aan kredietgeschiedenis niet kunnen lenen bij traditionele banken. Microkrediet brengt ook nadelen met zich mee zo kunnen ondernemers met schulden blijven zitten en ze zijn vaak afhankelijk van de leningen.
Familie Chorm krijgt een zak met rijstzaad van de bank.Ze zaaien de rijst in de grond en werken hard om de opkomende planten te verzorgen. Na een paar maanden kan de rijst worden geoogst. De familie Chorm geeft een zak met rijstzaad terug aan de bank.
Ook verkopen ze een deel van de rijst op de markt. Met het geld dat ze verdienen, kopen ze eten
en kleren. De rest van de rijstkorrels stoppen ze weer in de grond, zodat ze na een tijdje weer rijst kunnen
oogsten.