Grumpy Cat overleden?

Hoog water word gevaarlijk.

voedselvergiftiging bij Hete Brij

Het weer
Zon en wolken
Temp: 22 C°
Wind: N3
vrijdag 12 januari 2018 Krantkopen.nl , met passie gemaakt door de coole mensen | Gratis editie voor geheel Nederland

Wereldburgerschap

Wat is wereldburgerschap?Wereldburgerschap is een verbinding leggen tussen jezelf en anderen, dichtbij en ver weg.
door Stan
GRAVE - Dit artikel gaat over wereldburgerschap
Wat is wereldburgerschap?

Wereldburgerschap is een verbinding leggen tussen jezelf en anderen, dichtbij en ver weg. Als je klein bent, kun je nog denken dat de wereld bestaat uit de stukjes grond onder je voeten en de mensen die je kent. Hoe ouder je wordt, des te ruimer wordt je gezichtsveld: de wijde wereld komt daardoor al dan niet merkbaar steeds dichterbij. De wereld wordt steeds kleiner als je groter wordt.
Wereldburgerschap is beseffen dat je, terwijl je hier leeft, toch betrokken bent bij de wereld buiten de landsgrenzen:. Je bent je ervan bewust dat de wereld niet ophoudt bij jouw directe gezichtsveld of bij de grenzen van je land.Je toont respect en empathie voor mensen uit andere delen van de wereld, of ze nu hier of daar wonen.. Je reflecteert op je verbondenheid met wat er buiten de landsgrenzen gebeurt en op wat dat voor jou en anderen betekent.
De tweede richting, gericht op actief burgerschap, is in de praktijk voornamelijk terug te vinden in het onderwijs. Sinds 2006 is het basis- en voortgezet onderwijs verplicht om het vak ?burgerschap? aan te bieden binnen het curriculum. (Van Genderen, 2006). Burgerschap beperkt zich echter niet tot het lokale of nationale publieke domein. Vandaag de dag staan gemeenschappen of samenlevingen niet meer geheel op zichzelf maar zij zijn afhankelijk van wat er op mondiaal niveau gebeurt.
Wereldburgerschap of mondiaal burgerschap gaat dus voorbij de grenzen van een gemeenschap of natiestaat en betreft de actieve participatie en betrokkenheid van burgers op mondiaal niveau. Op verschillende onderwijsinstellingen wordt daarom al de brug geslagen van burgerschap naar wereldburgerschap (Plaisier, 2009).

Samenwerken

Werken aan millenniumdoelen,
Ontwikkelingssamenwerking, Iedereen heeft er wel een andere mening over of een ander idee. Zouden we het nou wel moeten doen of niet ( helpen ). Veel mensen zien geld schenken bijvoorbeeld als nadeel, omdat ze in hun eigen land de economie nog niet helemaal op de rails hebben. De andere vind weer dat dat onzin is, en hun het geld veel harder nodig hebben. Er zijn veel argumenten voor ontwikkelings samenwerking zoals: het geeft een goed gevoel, je kunt de mensen daar helpen, mensen die het dus minder hebben getroffen krijgen de hulp die ze nodig hebben. Maar waar gaat dat geld eigenlijk heen wat wij schenken, vaak hebben de mensen geen motivatie om geld te doneren omdat ze niet zien waar het geld heengaat, ze zien geen verbetering in het arme land. Daarmee bedoelen ze dus dat het geld in ze zakken van de machthebbers verdwijnt, maar wat kunnen we de mensen die dat denken kwalijk nemen, we zien ook eigenlijk niet waar het geld heen gaat.
Landen werken nog steeds aan de millenniumdoelen.
Wat is nou eigenlijk de relatie tussen mensen en millenniumdoelen, veel mensen hebben daar geen idee van. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo heel moeilijk.
In de mileniumdoelen doelen staan de mensen rechten ook vermeld, gelijke kansen voor iedereen, als je streeft naar onderwijs, gezondheidszorg en schoon drinkwater voor iedereen houdt dat in dat niemand die rechten mag worden ontzegd.

Hoogste water in tijden!

Hoogwater
Op verschillende plekken in het land zijn maatregelen genomen vanwege de hoge waterstanden in Nederlandse rivieren. De gemeente Nijmegen heeft bijvoorbeeld besloten de Waalkade af te sluiten voor verkeer. Sinds 18.00 uur is de kade dicht.

"We verwachten dat de kade dinsdagochtend gaat onderlopen. De hoogste waterstand wordt verwacht in de nacht van dinsdag op woensdag", schrijft de gemeente op Twitter.

Microkrediet

Microkrediet
Het microkrediet is ooit begonnen om mensen in ontwikkelingslanden met een kleine bijdrage een eigen bedrijfje te laten beginnen. In 2008 heeft het microkrediet ook zijn intrede gedaan in Nederland. Hier is het microkrediet een lening van maximaal ?50.000. Daarmee kunt u als ondernemer je bedrijf starten of uitbreiden. Voorwaarden voor microkrediet zijn onder andere een goed doordacht ondernemingsplan, een minimale leeftijd van 18 jaar en voldoende ondernemersvaardigheden. Wij zelf denken dat het microkrediet een goed idee is, het kan mensen heel erg helpen vooral in landen die het minder goed hebben dan wij. Daarom vinden wij ook zeker dat het microkrediet moet blijven bestaan, en vooral zo moet doorgaan. Mensen in arme landen kunnen zo ook beter hun gezin onderhouden en zich beter voorzien in hun eigen onderhoud.