Het weer
Zon en wolken
Temp: 22 C°
Wind: N3
woensdag 22 november 2017 | Zelfkrantmaken.nl , je eigen krant maken, sinds 2008 | Gratis editie voor geheel Nederland

IED, HET GEVAAR!

Improvised Explosive Devices (IED) zijn zelfgemaakt explosieven, die genoeg schade kunnen aanrichten bij voertuigen, maar wat houdt in een IED nou eigenlijk in?
Jason Struijck
EDE- In verschillende landen worden nog steeds IED gebruikt, maar om zelf een IED te maken zijn er redelijk veel aanwezigen nodig.
Een "victim operated" IED en welke mogelijkheden zijn er tot afzetten?
Een VOIED is een valstrik met een explosieve lading. Afzetten van de IED gebeurd door het slachtoffer (VICTIM). De mogelijke wijze voor het afzetten van een VOIED zijn:
- Pressure (druk) gewoon erop staan.
- Pull (trek)
-Pressure Release (druk ontlasting) als een persoon op een mijn staat en hij stapt er vanaf.
-Tension Release (trek ontlasting)
-Passive Infrared (PIR IED) wordt door warmte ontstoken.
- Light Sensor IED (LSIED)
Een VOIED komt zeer vaak in gevaarlijke gebieden voor, hier een paar voorbeelden van:
-Confrontatiegebieden Loopgraven/stellingen
-Verlaten gebouwen en stellingen
- Strategische gebieden, een ruimte met open ruimte met obstakels.
- Militaire uitrusting, Achtergelaten materieel.
- Brug- en weg vernielingen, hierbij wilt de vijand tijd mee winnen.
- Militaire complexen, Opslag plaatsen.
De verpakking van een IED kan diverse functies hebben. Het kan bijvoorbeeld de IED beschermen tegen weersinvloeden, het kan de scherfwerking vergroten of de IED camoufleren. De verpakking kan plastic zijn of purschuim kan worden gebruikt voor een imitatie van een rots.

Componenten van een IED.

Jason Struijck
EDE- Een IED beschikt over verschillende componenten, maar de algemene zijn heel simpel. Een IED heeft 5 belangrijke componenten, een shakelaar, een zekering, een container (lichaam), een lading (explosief) en een stoombron (batterij)
Dit is de kop voor de foto hieronder
* klik hier om dit vlak te wijzigen *
* klik hier om dit vlak te wijzigen *

Een "Time'' IED

Jason Struijck
Een "time" IED, ook wel een time delay IED genoemd. Deze IED wordt met een tijdsmechanisme afgezet en is onderverdeeld in: Long Delay, langer dan een 1 uur, dus zou wel gewoon een auto of bom zijn die lang op een hoek of weg staat en als mensen erlangs rijden met voertuigen ontploffen. Dan heb je ook nog een Short Delay, korter dan 1 uur, deze bommen worden gebruikt als een voertuig op korte tijd langsrijdt.

Command IED

door Mijn Naam
Ook wel Command Controlled genoemd. Deze IED wordt op commando van de vijand afgezet en is onderverdeeld in verschillende sectoren, Command wired IED (CWIED) wordt met een kabel tot ontploffing gebracht. Een Radio Controlled IED (RCIED) wordt met een radio of gsm tot ontploffing gebracht. Een Projectile controlled IED (PCIED) wordt met een kogel tot ontploffing gebracht. Een light command IED (LCIED) wordt met een laser straal tot ontploffing gebracht door de vijand. Suicide Bomber IED (SIED), dit wordt door terroristen vaak gebruikt, of ze hebben een bomgordel om. Vehicle Borne Suicide IED (VBSIED), hier zit een bom in een auto, als de auto rijdt op een bepaald doel, dan gaat de bom per schakelaar de lucht in of door de impact kan de bom ook ontploffen,