door julia en joost k

joost k 1999
27 maart

julia 1999
2 september

Het weer
Zon en wolken
Temp: 22 C°
Wind: N3
donderdag 25 juni | het verzet, sinds 2009 | Gratis editie voor geheel Nederland

het verzet

de krant is gemaakt door julia en joost k het gaat over het verzet
door joost en julia
SCHUILNAMEN -Vaak hadden de verzets mensen ook andere namen. Schuilnamen noemen we dat. Door het gebruiken van de schuilnamen konden
de mensen in het verzet bijna niets over elkaar vertellen wanneer ze opgepakt werden door de Duitse soldaten.

het verzet groeit.
deel 2

joost k en julia
Er waren ook verzetsgroepen die wapens smokkelden. Die gebruikten ze bijvoorbeeld om kameraden uit de gevangenis te halen. Weer anderen vernielden telefoondraden, of bliezen spoorrails op om de Duitsers te hinderen. Wie in het verzet zat moest voorzichtig zijn, want er kon altijd een verrader in je groep zitten.


Er waren ook verzetsgroepen die wapens smokkelden. Die gebruikten ze bijvoorbeeld om kameraden uit de gevangenis te halen. Weer anderen vernielden telefoondraden, of bliezen spoorrails op om de Duitsers te hinderen. Wie in het verzet zat moest voorzichtig zijn, want er kon altijd een verrader in je groep zitten.
mocht steeds minder en er moest .

Er waren ook verzetsgroepen die wapens smokkelden. Die gebruikten ze bijvoorbeeld om kameraden uit de gevangenis te halen. Weer anderen vernielden telefoondraden, of bliezen spoorrails op om de Duitsers te hinderen. Wie in het verzet zat moest voorzichtig zijn, want er kon altijd een verrader in je groep zitten.
illegale kranten
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wisten de mensen niet precies meer wat er allemaal gebeurde in Nederland en in de rest van Europa. Kranten die eerlijk nieuws gaven, waren er niet meer. Alleen de kranten die schreven wat de Duitse soldaten goedkeurden, mochten gemaakt worden. Daarom begonnen kleine groepjes mensen eigen krantjes te maken die ze stiekem aan elkaar doorgaven. Meestal bestonden deze krantjes maar uit één of twee blaadjes. Sommige kranten die toen zijn opgericht, bestaan nu nog, zoals Het Parool, Trouw en het weekblad Vrij Nederland.
Alle mensen moesten hun radio inleveren. Sommigen deden dat niet. Ze konden daarvoor wel straf krijgen, maar dat maakte niets uit.. Zij luisterden stiekem naar Radio Oranje. Radio Oranje verzorgde uitzendingen vanuit Engeland en gaf allerlei boodschappen door over de toestand in de wereld.

onderduiken

julia en joost
Sommige mensen verborgen Joden op een geheime plek in huis. Dat was levensgevaarlijk. Als de Duitsers zoiets ontdekten, werd je zwaar gestraft. Verzetsstrijders hielpen onderduikers aan een nieuwe naam en een nieuw adres. Ze zorgden voor eten en drinken voor mensen die dat echt nodig hadden. Er waren ook Joodse mensen die in het verzet zaten. Achtduizend mensen uit het verzet hebben de Tweede Wereldoorlog niet overleefd.

het verzet groeit.
deel 1

joost k en julia
Hoe langer de bezetting duurde, hoe gehater de Duitsers werden. Er mocht steeds minder en er moest steeds meer. Daardoor groeide het verzet. Mannen die naar naar Duitsland wilden om daar te werken, moesten onderduiken. Bijvoorbeeld op een boerderij, waar ze op het land konden meehelpen. Dan leek het net of ze bij de boerderij hoorden. Maar een boer nam natuurlijk een risico als hij onderduikers opnam.
En hoe kwam je als onderduiker aan kleren? Je kreeg geen bonnen om kleren te kunnen kopen. Daarom gingen andere mensen die stelen. Ze overvielen postkantoren waar kleding- en voedselbonnen lagen opgeslagen.

Een andere vorm van verzet tegen de Duitsers was het vervalsen van persoonsbewijzen. Je moest in de oorlog altijd een persoonsbewijs bij je dragen. Daar stond op wie je was. De Duitsers konden op elk moment van de dag naar je persoonsbewijs vragen.
Maar iemand die gezocht werd, kon natuurlijk niet zijn eigen gegevens bij zich dragen. Hij had een vals persoonsbewijs nodig. Dat gold ook voor de joden