Meer over; Maxe den Boer

meer over;
Anneke Vos

Meer over; Beatrix

Het weer
Zon en wolken
Temp: 22 C°
Wind: N3
donderdag 11 januari 2018 | sinds 2008 | Gratis editie voor geheel Nederland

media wijsheid

microkrediet zo werkt het.
door maxe den boer
Microkrediet: zo werkt het
In Habbo heb je credits nodig. In Catan heb je grondstoffen nodig. Toen je vroeger ging knikkeren, had je knikkers nodig. Zonder credits ben je nergens in een game. Zonder geld kun
je geen bedrijf opbouwen. Daarom kunnen arme mensen in ontwikkelingslanden een kleine lening krijgen. Met dat geld kunnen ze hun eigen bedrijf beginnen. Als het bedrijf goed loopt, kunnen ze de lening terugbetalen. Een dergelijke kleine lening noem je een microkrediet. Voor het microkrediet hoeft men geen onderpand te geven. Een onderpand is iets van waarde dat de bank kan houden als de lener de lening niet terugbetaalt. Toch betalen bijna alle leners hun microkrediet netjes terug. Met hun eigen bedrijf verdienen de meeste mensen genoeg.
Wat is er terecht gekomen van de Milleniumdoelen?
De voorloper van de Werelddoelen werden de Milleniumdoelen genoemd. Ze werden zo genoemd omdat ze tot stand gekomen zijn in 2000. Ze liepen tot 2015. Maar zijn de doelstellingen (in 2000 geformuleerd) ook werkelijk behaald in 2015?
Rank a Brand

Rank a Brand is de grootste, duurzame merkenvergelijkingssite van Europa. Bij Rank a Brand vind je een overzicht van belangrijke consumentenmerken en hun score op het gebied van duurzaamheid.
Deze website bevat meer dan 800 merken in zes sectoren, waaronder kleding, elektronica, reizen, telecom en eten & drinken.

wat is een basisinkomen?

door Anneke Vos
Wanneer iemand werkloos is krijg je een WW uitkering. Een WW uitkering bedraagt de eerste 2 maand van je werkloosheid 75% van je laatst verdiende loon en na die 2 maand nog 70%. Je hebt recht op deze uitkering wanneer je van de afgelopen 36 weken er minstens 26 weken hebt gewerkt. Ook moet je werkloosheid niet jou te verwijten zijn. Dus wanneer je zelf ontslag neemt heb je geen recht op een WW. Ook moet je natuurlijk een Nederlander zijn met een Nederlands paspoort en er zijn nog een aantal andere zaken waaraan je moet voldoen om een WW uitkering te krijgen.

Wanneer je langer werkloos bent kom je in de bijstand en heb je recht op een bijstandsuitkering en wanneer je de 67 hebt bereikt krijg je een AOW en een aanvullend pensioen. Verder zijn er ook nog wat andere specifieke uitkeringen zoals de kinderbijslag, PGB enzovoort.
de toekomst
Nederlandse ontwikkelingssamenwerking
Minister van ontwikkelingssamenwerking: deze minister heeft geen eigen ministerie onder zich, maar werkt in het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarbinnen beheert het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) grotendeels het budget voor de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Dit is ook onderdeel van Ministerie van Buitenlandse Zaken.

de werelddoelen.

door Anneke Vos
In het jaar 2000 werden door de Verenigde Naties (VN) de acht Milleniumdoelen geformuleerd. Het doel was om deze acht Milleniumdoelen in 2015 ook behaald te hebben. In september 2015 werden de nieuwe ?milleniumdoelen? geformuleerd door de Verenigde Naties. De nieuwe titel van deze doelen is ?sustainable development goals (duurzame ontwikkelingsdoelen) ofwel in het kort: de Werelddoelen.

Wat is ontwikkelings
samenwerking?

door Maxe den Boer
Ontwikkelingssamenwerking: met ontwikkelingssamenwerking wordt geprobeerd de enorme internationale verschillen tussen arm en rijk te verkleinen en armoede te bestrijden. Dit gebeurd via de overheid, maar ook via vele duizenden burgers, particuliere organisaties en internationale popsterren.
Redenen: solidariteit en betrokkenheid bij het lot van mensen, maar daarnaast ook problemen die zich niets aantrekken van landgrenzen. Armoede dwingt mensen om bossen te kappen voor brandhout. Dit levert ook in westerse landen problemen op. Maar ook om de immigratiestroom beheersbaar te houden, is het van belang hulp te bieden aan de landen die dat nodig hebben, anders zou de westerse wereld overbevolkt raken met vluchtelingen. Daarnaast ook nog een economisch belang, arme landen kopen dan goederen van bijvoorbeeld Nederland: voor beide een reden.
Wereldwijde uitdaging: door de snelle ontwikkeling van massamedia, door de opkomst van internet en het beschikbaar worden van mogelijkheden om te reizen, kunnen we ook steeds makkelijker weten wat er elders op de wereld gebeurt: de wereld is een global village geworden.