Het weer
Zon en wolken Temp: 22 C° Wind: N3
Dinsdag 4 November 2008

De landbouw in Holland

Deze krant gaat over de landbouw en het milieu in Nederland. Er is ook nog een 2e krant. Het paste anders niet.
Made by: Marije
GOUDA - BROEIKASEFFECT. Het versterkte broeikaseffect is een ander groot probleem. Het klimaat op aarde wordt voor een groot deel bepaald door de dampkring (of atmosfeer).
Dat is een luchtlaag rondom de aarde. De dampkring is een mengsel van verschillende gassen. Door bepaalde gassen (de broeikasgassen) wordt de warmte uitstraling tegen gehouden. Hierdoor kan de aarde haar warmte niet kwijt. Dat betekent dus dat de warmte rond de aarde blijft. Dit wordt het broeikaseffect genoemd. Omdat er steeds meer broeikasgassen in de dampkring komen wordt het broeikaseffect versterkt. Dit wordt ook wel broeikasgevaar genoemd.
De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide en waterdamp. Vooral door de toename van koolstofdioxide in de lucht wordt het broeikaseffect versterkt. De toename van koolstofdioxide wordt vooral veroorzaakt doordat wij steeds meer energie verbruiken. Voor het maken van energie verbranden we steenkool, aardolie, benzine en aardgas. Als deze stoffen verband worden komt er koolstofdioxide in de lucht.
Ook de mest van dieren veroorzaakt gassen die het broeikaseffect versterken.
De gevolgen van een versterkt broeikaseffect zijn klimaatverandering en het stijgen van de zeespiegel. De zeespiegel stijgt doordat het water warmer wordt en daardoor uitzet en doordat het poolijs en het ijs van de gletsjers smelt. Door de hogere temperaturen worden sommige gebieden op de wereld droger en worden woestijnen groter. De Sahara bijvoorbeeld groeit elke dag met zo?n 20 km2!
Sommige onderzoekers zijn bang dat de voedselvoorraad zo klein wordt dat er niet meer genoeg op aarde zal zijn.
- ZURE REGEN -
Zure regen is een groot probleem. Zure regen wordt veroorzaakt door bepaalde gassen die in de lucht terecht komen. Uit deze gassen ontstaan zure stoffen. Als het regent gaan de zure stoffen weer naar beneden en komt het op de grond. Op die manier wordt de grond vervuild. Ongeveer de helft van de zure stoffen in Nederland komen uit het buitenland. Omgekeerd veroorzaken wij ook zure regen in buurlanden.

Vervolg bestrijding van ziekten

door Mijn Naam
Bij de biologische bestrijding wordt gebruik van natuurlijke vijanden.
Een voorbeeld hiervan is witte vliegen bestrijden met sluipwespen. Witte vliegen richten grote schade aan bij de teelt van o.a. komkommers en tomaten. Ze laten hierbij sluipwespen in de kassen los.
De witte vlieg legt eieren op de tomatenplant. Uit de eieren komen larve die van de bladeren eten. De sluipwesp legt een ei in de larve van de witte vlieg. De sluipwesplarve eet larve van de witte vlieg van binnen op. De sluipwesplarve verpopt zich en de witte vlieg larve is dood. Uit de pop komt een nieuwe sluipwesp.

Een ander manier van biologische plaagbestrijding is om insecten te lokken met geuren of geluiden. Ze worden gedood of onvruchtbaar gemaakt.
Een rondrennend varkentje
GOUDA - Meestal zijn de producten van de biologische landbouw duurder. Dus kiezen toch de meeste mensen steeds meer producten van de biologische landbouw. ''BESTRIJDING VAN ZIEKTEN EN PLAGEN'' In de gangbare landbouw worden chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt om ziekten en insectenplagen te bestrijden en biologische bestrijdingsmiddelen gebruiken we in de biologische landbouw. Chemische bestrijdingsmiddelen hebben als voordeel dat ze snel werken.
Chemische bestrijdingsmiddelen hebben meer nadelen dan voordelen. Ze doden niet alleen schadelijke organismen, maar ook onschadelijke en nuttige soorten. Nog een nadeel is dat ze de soort die bestreden wordt vaak al snel bestand zijn tegen het bestrijdingsmiddel (= resistent).
Een derde en een groot nadeel is dat een deel van de chemische bestrijdingsmiddelen niet of zeer langzaam worden afgebroken.

Kop bij klein artikel onderaan de pagina

Iedereen
We hebben ook nog een 2e krant gemaakt omdat er anders niks meer op past. Er komen dus nog 4 paragrafen. Hiernaast zie je nog een plaatje van het landschap van Nederland.

Biologische landbouw

Made by: Nicole
GOUDA - Steeds meer mensen vinden dat de landbouw meer rekening moet houden met het milieu en met de dieren. Dat gebeurt in de biologische landbouw. In de biologische landbouw houden ze daar wel rekening mee. Ze zorgen er ook voor dat er dan nog voldoende voedsel is. Door middel van kleine stukjes grond met elk een ander gewas worden insectenplagen kleiner en ziektes van de gewassen kunnen zich minder snel uitbreiden. Om ziektes in de bodem te voorkomen vindt er jaarlijks een vruchtwisseling plaats, want er wordt nooit twee jaar achter elkaar hetzelfde gewas op een bepaald stuk grond verbouwd.
Ook in de biologische tuinbouw wordt geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Fruit en groente zijn dan onbespoten. Dieren die de ruimte hebben om los te lopen noemen we biologische veeteelt. De dieren kunnen scharrelen.