Je eigen krant maken!2/3

Druk je krant af en deel hem uit!


3

Stuur je krant door naar anderen


4/5

Het weer
Zon en wolken
Temp: 22 C°
Wind: N3
dinsdag 27 juni 2017 | Zelfkrantmaken.nl , je eigen krant maken, sinds 2008 | Gratis editie voor geheel Nederland

Waternoodsrampen

Er zijn veel verschillende watersnoodrampen geweest. zoals de watersnoodsramp in 1953 een groot deel van Nederland liep toen onder water.e
Door Maurits,Diederick en Thijs
de delta werken is een verdedigings systeem van Nederland ter bescherming tegen het hoogwater van de zee met name de provincies zeeland en zuidholland en noord brabant aan de delta werken
na de afronding van e verhoging van de alle dijken tot deltahoogte in augustus het oorspronkelijke plan voor het bouwen van de deltawerken bevatte de werken in zeeland het zuiden van ziud holland en noord brabant dit deel van de delta werken met name de oosterscheldekering en maeslanterkering trekt nog steeds internationaal veel aandacht en het is een van de 7 moderne wereldwonderen verklaart
WATERNOODRAMP 1953
meestal aangeduid als als de watersnoodramp en avhankelijk ook wel als sint ignatiusvloed of beatrixvloed voltrok zich in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag .de ramp werd veroorzaakt door een zware stormvloed in combienatie met springtij waarbij het water in de trechtervormige zuidelijke noordzee tot extreme hoge steeg er waren maar liefst 1836 doden gevallen
SCHADE
In Nederland kostte de ramp aan 1836 mensen het leven. Daarnaast veroorzaakte de vloed in Zuidwest-Nederland grote schade aan de veestapel, woningen, gebouwen en infrastructuur. zo'n 100000 mensen verloren hun huis en bezittingen. Tienduizenden dieren verdronken, 4500 huizen en gebouwen werden verwoest en 200000 hectare grond kwam onder water te staan.
WATERNOOD IN BELGIE EN
ENGELAND
Tegelijk met de waternood in Nederland vonden in Belgie, Engeland en Duitsland overstromingen plaats. In Belgie braken op 37 plaatsen dijken. Ook Antwerpen werd getroffen. Langs de kust en de Schelde vonden vele dijkverhogingen plaats na de watersnood. In Engeland kwam de ramp als verrassing. Daar werd 1600 km aan kust verwoest en km dijk beschadigd.

DIJKEN

Een dijk is door mensen aangelegde waterkering, die het achterliggende land beschermt tegen overstromingen. Van oudsher worden dijken niet alleen gebruikt als bescherming tegen hoog water maar ook voor ander functies zoals hulpmiddel bij irrigatie en transport

Er zijn verschillende soorten dijken. Ze zijn grofweg onder te verdelen in zeewaterkerende, rivierwaterkeerende en binnenwaterkerende lijnvormige landshaps elementen.

Rivierdijken hebben soms een afdeklaag van zand zodat ze tevens gebruikt kunnen worden als weg
WaterNoodRamp 1953
DAMWANDEN Dijken kunnen versterkt worden met behulp van een damwand, die ervoor zorgt dat de dijk meer waterdicht wordt. Een damwand wordt in sommige gevallen in combinatie met een afdichtsysteem geplaatst. De damwand zorgt tevens dat de dijk stabieler is. Het buitentalud en de kruin worden stabieler, wat als gevolg heeft dat de grondwaterstand in de dijk daalt waardoor het binnentalud steviger wordt. Damwanden worden in sommige gevallen gebruikt om te zorgen dat een dijk verhoogd kan worden.
TIJDELIJK VERHOGEN
Een voorbeeld om de dijk te versterken zijn de maatregelen die de gemeente Oostende (aan de Belgische kust) heeft getroffen. In dit voorbeeld heeft Oostende op strategische plaatsen aanpassingen gedaan op de dijk om hem, indien er zich noodweer voordoet, te verhogen met 30 centimeter. Dit betrof een lokale ingreep. Het brandweercorps onderhoudt de dijk en zorgde voor de civieltechnische aanpassingen die nodig waren om de dijk met 30 centimeter te kunnen verhogen.

N.A.P.

Om de hoogte van het land te meten, moet je afspreken waar je begint te meten. Die plek noem je het nulpunt. In 1683 wilde de burgemeester van Amsterdam weten of de dijken om zijn stad hoog genoeg waren. Hij liet witte stenen metselen in sluizen. De hoogte van het water bij vloed in de zomer werd het nulpunt, dat noem je het zeeniveau.Het zijn speciale bouten in gebouwen, bruggen viaducten.Het hoogste NAP gemeten is in onze provincie Limburg.

DIJKEN

Waneer een dijk niet voldoende stevigheid heeft om de druk van het water te weerstaan, kan hij door civiel technische ingrepen verstevigt worden. Er zijn verschillende manieren om een dijk te verstevigen. De methode hangt af van de druk die het water op de dijk uitoefent, het overstromingsrisico, het budget, de effecten op het milieu en de beschikbare ruimte. Een oude methode is het aanbrengen van een binnenberm zoals bij een zeedijk. Daarnaast kan een dijk verstevigd worden of er kan een ander materiaal gebruikt worden voor de afdeklaag. Bij het verbreden wordt er van verschillende materialen gebruikgemaakt zoals kleikorrels, schuimbeton, Polystyreen schuim, en flugzand.