voc

de wilde zee

Stuur je krant door naar anderen


4/5

Het weer
Zon en wolken
Temp: 22 C°
Wind: N3
FEMKE EN DENYCE

voc zwaardgevecht op zee

door Mijn Naam
* klik hier om dit vlak te wijzigen *
Batavia
De VOCsite is opgebouwd rondom de uitgebreide databank met gegevens van meer dan 2000 schepen die de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) gedurende de periode van haar bestaan, ca 1600 tot 1800, in gebruik heeft gehad. Ook de periode waarin er zgn. Voorcompagnieën naar Indië werden uitgezonden is hierin opgenomen. Deze database was aanvankelijk voor privé-gebruik opgezet, maar na verloop van tijd zodanig uitgebreid dat in 2002 besloten is de gegevens via internet te publiceren zodat de informatie aan een zo breed mogelijk publiek ter beschikking kan komen. De gegevens in de database worden nog steeds regelmatig aangevuld.
In 1602 was aan de Verenigde Oostindische Compagnie bij haar oprichting op 20 maart het alleenrecht (monopolie) op handel en scheepvaart naar Azië door de Staten-Generaal verleend. Dat monopolie gold natuurlijk alleen voor de Nederlandse handel; over Fransen, Engelsen, Portugezen en andere landen had de Staten-Generaal immers niets te zeggen. Er was al die tijd dus wel degelijk concurrentie. De tekst van het octrooi is op deze website te lezen. Het octrooi was in 1602 voor een bepaalde tijdsduur verstrekt, tot 1623, maar het octrooi werd voor de afloop ervan verlengd. Dat zou in totaal zeven maal gebeuren. In het octrooi was precies vastgelegd hoe de VOC georganiseerd was.
Aanvankelijk droegen de bewindhebbers kooplieden en schippers voor. Het voltallige college besloot over de aanstelling. De schippers op hun beurt zochten in eigen omgeving naar een geschikte bemanning. Men kende zodoende de bekwaamheid van de bemanning. Halverwege de 17e eeuw was dit echter gewijzigd en werden de zeevarenden alleen bij uitzondering persoonlijk gevraagd. Op vastgestelde wervingsdagen moesten werkzoekenden zich bij het Oostindisch Huis melden, waar de equipage-commissie zitting hield om bemanningen aan te nemen. Dit trok grote hoeveelheden scheepsvolk naar de stad waardoor logementen, kroegen en bordelen als paddestoelen uit de grond schoten. De eigenaren van deze logementen wachten niet tot men hen gevonden had, maar stuurden agenten (kat en hond genoemd) op pad om scheepsvolk te ronselen. Ze werden op eigen kosten zeer goed onthaald in de logementen, maar kwamen daardoor in diepe schuld bij de eigenaar. Een deel kon worden afbetaald van de twee maanden gage die ze bij aanmonstering ontvingen. Voor de rest moest een schuldbekentenis (transportbrief of "ceel") van maximaal 150 gulden (bijna anderhalf jaar gage van een matroos!) worden getekend. Dit werd door de VOC uitbetaald mits de zeeman het geld op zijn rekening had staan. Soms was de logement-eigenaar door eigen schulden gedwongen de ceels door te verkopen, vandaar hun bijnaam "zielverkoper".
Hieronder staat een opsomming van mogelijke functies aan boord van een VOC-schip. De maandlonen in 1749 zijn die van de bemanning van de Amsterdam. Merk op dat in 100 jaar tijd de meeste lonen niet zijn gestegen.

Kop artikel linker kant

door Mijn Naam
AMSTERDAM - Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen.
Dit is de kop voor de foto hieronder
AMSTERDAM - Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen.
Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen.

Kop bij klein artikel onderaan de pagina

door Mijn Naam
AMSTERDAM - Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te pa

Kop artikel rechter kant

door Mijn Naam
AMSTERDAM - Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen.